Leonh ingår ramavtal med Coeli

Leonh är stolta över att ha ingått ett ramavtal med Coeli för att löpande marknadsvärdera deras onoterade innehav. Genom kombinationen av vår digitala mjukvara och rådgivning avser vi att effektivisera och säkerställa en fortsatt hög kvalitet för Coelis investerare. Vi är glada över det nya samarbetet med Coeli som värdesätter digitala verktyg och vill vara med och driva utvecklingen framåt.