Leonh logo

Räknestyrkan av excel möter
marknadens bästa data i ett enkelt
och användarvänligt digitalt verktyg

METODIK

Ett digitalt verktyg för att bli riktigt bra på att värdera bolag

Vi erbjuder en användarvänlig plattform med ett intuitivt gränssnitt, vilket gör det enkelt att analysera och värdera bolag baserat på riktig marknadsdata, och generera en bra och tydlig rapport med slutresultatet.

Kassaflödesvärderingar

Riskkapitalvärderingar

Transaktionsmultiplar per industri

Transaktionsmultiplar per storlek

Marknadens bästa data + Artificiell Intelligens = LEONH

Vår data är noga insamlad och innehåller transaktionsmultiplar, marknadstrender, marknadstillväxter per sektor, avkastningskrav per industri och köpartyp etc. Vår data kommer från en kombination av världens stora databaser, marknadsinstitut, samt egen insamlad data och innehåller tusentals datapunkter.

Vi använder artificiell intelligence "AI" i att både granska vår data samt följa trender och förändringar. AI är visserligen "nytt" men är en växande komponent i vår aktie- och marknadsanalys och höjer kvaliten i vår analys avsevärt. Och det bästa av allt...den blir bara bättre och bättre...

App screenshot
Automatiskt koppling till bolagsverket för historisk räkenskap
Över 5000+ onoterade transaktionsmultiplar kategoriserade per 40 olika industrier
Marknadsrapporter med trender och omsättningstillväxt för alla industrier
WACC och avkastningskrav för alla olika industrier

Våra priser

BÅDE FÖR DEN SOM LÖPANDE SKA ANALYSERA BOLAG OCH FÖR DEN SOM BEHÖVER EN ENGÅNGSVÄRDERING

Företagsvärdering

För dig som behöver hjälp att ta fram en företagsvärdering

Kontakta oss för offert

Ingen bindningstid

 • Företagsvärdering i PDF
 • Genomgång av rapporten

Leonh Infinity: Mature

För dig som värderar mogna bolag med positiva kassaflöden

7.500 SEK / användare / månad

12 månaders bindningstid

 • Fritt antal värderingar
 • Tillgång till Leonhs plattform: MATURE
 • Värderingsunderlag (PDF rapport)
 • Tillgång till tio (10) marknadsrapporter

Leonh Infinity: Venture

För dig som värderar tillväxtbolag eller vill resa kapital

7.500 SEK / användare / månad

12 månaders bindningstid

 • Fritt antal värderingar
 • Tillgång till Leonhs plattform: VENTURE
 • Värderingsunderlag (PDF rapport)

Leonh Infinity: GO BIG

För dig som värderar både mogna bolag och tillväxtbolag

10.000 SEK / användare / månad

12 månaders bindningstid

 • Fritt antal värderingar
 • Tillgång till Leonhs plattform: MATURE + VENTURE
 • Värderingsunderlag (PDF rapport)
 • Tillgång till tio (10) marknadsrapporter
 • Ett kundanpassat index
 • Gratis utbildningar
 • Onboarding

Frågor och svar

Kontakta oss för
en demo eller offert.