2024-06-27

Leonh lanserar modul för börsdata i sin värderingsplattform

Stockholm 27 juni - Leonh, med deras digitala värderingsplattform Infinity, lanserar en helt ny modul och integration via API till Factset för att erbjuda marknadens bästa och mest erkända börsdata till våra användare. Integrationen ger våra användare möjlighet att få transaktionsmultiplar (EV/omsättning, EV/EBITDA och EV/EBIT) på börsbolag i realtid över hela världen, med både automatiskt och anpassat stöd. Med börsdata/public comps finns förvalda sektorer och industrier men med möjligheten att skapa helt egna anpassade grupper.

"Genom att integrera börsdata i vår plattform, får Leonhs användare tillgång till en rik databas med finansiell information och analytikernas estimat som sträcker sig över en bred spektrum av industrier och geografiska regioner. Detta kommer att underlätta en mer noggrann och detaljerad finansiell analys", Douglas von Euler, VD för Leonh.

Fördelarna är många, exempelvis:

Globalt omfång: Factset är tillsammans med Bloomberg den ledande aktören i världen och deras API ger användaren tillgång till bolag över hela världen, vilket ökar möjligheterna att använda Leonh även för utländska bolagsvärderingar.

Förstå börsen på riktigt: Factset erbjuder multiplar baserat på finansiellt utfall men även aktieanalytikernas estimat. Givet att börsen generellt handlas baserat på marknadens förväntningar så är detta en viktig komponent för att förstå värderingarna på börsen. Detta är en av huvudanledningarna till varför vi väljer att köpa Factsets data till skillnad mot billigare alternativ som ofta saknar denna dimension.

Förvalda sektorer och industrier: Leonh har skapat flertalet färdiga ”comps-grupper” fördelat per sektor och industri för att hjälpa användaren att snabbt och enkelt få en relevant lista med bolag att använda för sin värdering. Men bäst av allt, listorna går förstås att redigera efter smak och tycke där det är enkelt att lägga till och ta bort bolag.

Skapa egna grupper: Det går förstås också att skapa sina helt egna grupper där man väljer bolag med hjälp av en enkelt sökfunktion.

Hög flexibilitet: Allt går att redigera för användaren för att skapa högsta möjliga flexibilitet t.ex. nettoskulden, likviditetsrabatt, datum, NTM vs LTM, median vs genomsnitt etc.

"Med denna nya funktion fortsätter Leonh att bryta ny mark inom digitala finansiella tjänster. Vår plattform är inte bara ett verktyg för transaktioner, utan en fullständig lösning för finansiella analyser och beslutsstöd," säger Douglas von Euler.

Läs mer om värderingsplattformen för att själv testa börsdata/public comps.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Douglas von Euler
VD
douglas@leonh.se
0733-643550