2023-08-24

LEONH STÄRKER UPP MED TVÅ NYCKELREKRYTERINGAR

Stockholm 23 augusti – Leonh är stolta över att meddela två strategiska tillsättningar till sitt kund-och-försäljningsteam. Dessa nyrekryteringar markerar en viktig milstolpe i företagets fortsatta tillväxtstrategi.

Som en del av Leonh engagemang för att göra finans och finansiell tillväxt möjlig, tillgänglig och begriplig för svenska bolag så har företaget välkomnat Hugo Lindgren och Jacob Byström. Deras erfarenhet och passion för kundrelationer kommer att spela en avgörande roll i att accelerera Leonhs närvaro på marknaden och förstärka dess relationer med såväl existerande som nya kunder och partners.

Hugo Lindgren ansluter senast från PocketLaw medan Jacob Byström kommer senast från GetAccept där båda haft snarlika befattningar.

"Leonh är på en spännande resa för att göra finansiell tillväxt så som optioner, ägarbyten, M&A, delägarskap, resa kapital etc., möjligt för alla svenska bolag. Vi är övertygade om att Jacob och Hugo expertis kommer att vara avgörande för att fortsätta leverera värde till våra kunder och driva tillväxt" säger VD och medgrundare Douglas von Euler.

"Jag är förstås mycket stolt men även ödmjuk inför faktumet att vi har möjlighet att rekrytera med eget organiskt kassaflöde i dessa tider, samt att vi har attraktionskraften att attrahera topptalang.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Douglas von Euler
VD
douglas@leonh.se
0733-643550