2023-07-30

LEONH @ TILLVÄXTRESAN, SKÖVDE SCIENCE PARK

Leonh föreläser den 21 november på Tillväxtresan hos Skövde Science Park. Ämnet kommer att vara Kassaflöden och föreläsare kommer att vara Douglas von Euler.

Läser mer här: Tillväxtresan