Företagsvärdering

Företagsvärdering

Utfört av en erfaren värderingsman

Normalt svarar vi inom 24 timmar

Gedigen rapport i pdf

Genomgång av rapporten

Inkluderar:

- Kassaflödesvärdering (DCF)

- Riskkapitalvärdering (LBO)

- Sektormultiplar

- Storleksmultiplar

Jacob Byström

Bus. dev manager

jacob.bystrom@leonh.se
Bild som visar Leonhs produkt infinity

Vi erbjuder bolagsvärderingar för mogna bolag samt startups

Bolagsvärderingar för bolag som har (eller inom kort har) positiva kassaflöden, för användning vid t.ex bolagsaffärer (M&A), impairment tests, generationsskiften, tvister eller av ren nyfikenhet

Mogna bolag

Bolagsvärderingar för bolag som har (eller inom kort har) positiva kassaflöden, för användning vid t.ex bolagsaffärer (M&A), impairment tests, generationsskiften, tvister eller av ren nyfikenhet

Bolagsvärderingar åt VC bolag, änglar, entreprenörer och startups som ska värdera ett bolag som ska resa kapital

Startups

Bolagsvärderingar åt VC bolag, änglar, entreprenörer och startups som ska värdera ett bolag som ska resa kapital

Frågor och svar