Leonh Equity research

Leonh har egen analys av onoterade bolag och aktier där vi noga granskar och kvalitetssäkrar information och sen presenterar vår slutsats om vad som händer i marknaden.

VÅR METODIK

Vår data är noga insamlad, analyserad och kvalitetssäkrad. Vår ingångsdata har vi själva hämtat från årsredovisningar, pressmeddelanden, inrapporteringar från kunder och kontakter samt databaser.

Detta granskas och analyseras av våra egna analytiker och stäms av med våra egna värderingsmän samt transaktionsrådgivare som dagligen jobbar med att köpa och sälja bolag och har en gedigen fingertoppkänsla om marknaden. Alla data kategoriseras i 40-talet olika industrier och sub-industrier där våra slutsatser presenteras i ett 10 tal olika marknadsrapporter där vi presenterar vår syn på trender, marknadstillväxt, WACC och transaktionsmultiplar etc.

Leonh behöver inte uppskatta vad som händer i marknaden...
våra andvändare visar oss varje dag

5k+

M&A TRANSAKTIONER...

>

...KATEGORISERAT I...

40

...OLIKA INDUSTRIER t.ex.
HANDEL, INDUSTRI, BYGG.

6k+

NYEMISSIONER...

>

...KATEGORISERAT I...

25

...OLIKA SEKTORER t.ex.
SaaS, IOT, FINTECH.

VÅRA VÄRDERINGSMETODER

Leonhs plattform erbjuder de mest sedvanliga och erkända värderingsmetoderna för att analysera och utvärdera bolag. Plattformen är utvecklad för att så enkelt som möjligt hjälpa användaren eller Leonhs värderingsmän ta fram marknadsmässiga värderingsunderlag för sitt bolag, skatteverket eller revisorn, givetvis går allt att korrigeras efter användarens önskemål. Verktyget kan användas för både mogna bolag samt tillväxtbolag. Alla metoder sammanställs på ett enkelt, snyggt och pedagogiskt sätt

KASSAFLÖDESBOLAG

Kassaflödesvärdering (DCF)

Riskkapitalvärdering (LBO)

Jämförbara bolag av samma storlek

Jämförbara bolag i samma sektor

TILLVÄXTBOLAG / STARTUPS

Utveckling sedan den senaste kapitalresningen.

Nuvärde av framtida bolagsvärde

Jämförbara bolag i samma stadie

Jämförbara bolag i samma sektor

Jämförbara bolag med snarlik affärsmodell