KAMPANJ

Förbered årets nedskrivningstest

Har ni gjort förvärv eller har goodwill på balansräkningen? Då ska ni kontinuerligt göra nedskrivningstest, även känt som ”impairment test”, av goodwill för att bedöma eventuella nedskrivningsbehov av goodwillposter som uppstått i samband med förvärvstillfället (IFRS 3).

Nedskrivningstest med Leonh

Spara tid genom att använda Leonh för en oberoende bolagsvärdering av din verksamhet att presentera för dina revisorer för bokslut 2023. I samband med stundande rapportperiod erbjuder vi effektiva och tydliga värderingsrapporter att presentera för din revisor

  • Tydlig och utförlig rapport i PDF
  • Rapport inom 24 timmar
  • Enkelt delbar för intressenter

25 000 kr, fast pris per bolagsvärdering

Impairment test

Har du frågor och fundering?

Tveka inte att höra av dig direkt till mig

Hampus Sellmann

Värderingsexpert

072-230 10 40

Varför gör man nedskrivningtest?

Nedskrivningstest/Impairment test är en central del av er företagsredovisning, som syftar till att utvärdera om värdet av ett förvärv har minskat

1. Förebygg risker

Genom att genomföra regelbundna nedskrivningstester kan du upptäcka trender i och med potentiella nedgångar i värdet på era förvärvade bolag. Detta gör det möjligt för ditt företag att identifiera och hantera ekonomiska risker.

2. Korrekt redovisning och transparens

Ett noggrant utfört nedskrivningstest säkerställer att förvärv redovisas till deras verkliga värde i företagets finansiella rapporter. Detta skapar en rättvis och transparent bild av företagets ekonomiska ställning och ökar förtroendet hos investerare, kreditgivare och andra intressenter.

3. Optimerad kapitalallokering

Genom att förstå det verkliga värdet på dina förvärv kan du fatta informerade beslut. Nedskrivningstester ger dig insikt i vilka tillgångar som ger bäst avkastning och vilka som kanske behöver ytterligare investeringar eller avyttringar för att maximera företagets lönsamhet.

Exempel nedskrivningstest

Vertical Line

2021

Koncern AB förvärvade Dotterbolag AB under 2021 för SEK 50m. Dotterbolag AB omsatte då 100m med en EBITDA om 10m. Under 2022 så taktade Dotterbolag AB på enligt förväntan och i årsredovisningen för 2022 så behöll man därför SEK 50m som “andelar i koncernföretag”. 

2023

Under 2023 slog lågkonjunkturen hårt mot Dotterbolag AB och EBITDA sjönk till 8m. Koncern AB gör därför en nedskrivningsprövning med hjälp av Leonh, och värderar bolaget baserat på faktiskt utfall 2023 och baserat på en 5 årsprognos. Dotterbolag ABs finanser jämförs mot faktiska transaktioner som skett inom samma bransch, och Dotterbolag ABs kassaflöden värderas i en DCF och LBO. Koncern AB får en värderingsrapport från Leonh AB som de delar med sin revisor. 

Bokslut 2023

Koncern AB har under räkenskapsåret bokfört en nedskrivning om 10,000,000 SEK kopplat till andelarna i dotterbolaget Dotterbolag AB. Bakgrunden till nedskrivningen är en mer försiktig metod avseende prövning av nedskrivningsmetod samt en sämre utveckling för bolaget än väntat under 2023

GÖR TESTET

När behövs nedskrivningstest?

Impairment test

Gör nedskrivningtest med Leonh

  • Tydlig och utförlig rapport i PDF
  • Rapport inom 24 timmar
  • Enkelt delbar för intressenter

25 000 kr, fast pris per bolagsvärdering