VÅR PLATTFORM

Räknestyrkan av excel möter den bästa marknadsdata i ett digitalt verktyg

ENKEL, SMART OCH PEDAGOGISK

Leonh är ett digitalt verktyg för att bli riktigt bra på att värdera bolag och göra gedigna bolagsanalyser. Vi erbjuder en användarvänlig plattform med ett intuitivt gränssnitt, vilket gör det enkelt och användarvänligt att analyser och värdera bolag baserat på riktig marknasdata, och generera en bra och tydlig rapport med slutresultatet.

VÅRA PRISER

Både för den som löpande ska analysera bolag och för den som ska göra en engångsvärdering

En månad

För dig som ska värdera bolag under en begränsad period

 • Tillgång till Leonh plattform i 1 månad
 • Möjlighet att dela värderingen som en PDF rapport

Kontakta oss så hjälper vi er med ett konto.

Pris: SEK 15,000 (giltigt i 1 månad)

Månadsabonnemang

För den som löpande vill värdera bolag

 • Fritt antal värderingar
 • 12 månader tillgång till Leonhs platform
 • 2 utbildningar i hur man värderar bolag
 • Leonh sätter upp 1 skräddarsytt värderingsindex
 • Möjlighet att dela värderingar som en PDF rapport
 • 3h/månad kostnadsfri hjälp från Leonhs värderingsmän

Pris: SEK 5,000 per månad (bindningstid 12 månader)

Enterprise

12 månaders abonnemang för kunder som är i behov av flertalet licenser

 • Fritt antal värderingar
 • 12 månader tillgång till Leonhs platform
 • 2 utbildningar i hur man värderar bolag
 • Kostnadsfri hjälp från Leonhs värderingsmän

Pris: på offert

LEONHS METODOLOGI

Verktyget är baserat på de mest erkända värderingsmetoderna och inkluderar en kassaflödesvärdering (DCF), riskkapitalvärdering (LBO), onoterade industrimultiplar, och onoterade storleksmultiplar. Användaren kan räkna fram både bolagsvärde och aktievärde

LEONHS DATA

Data

Vår data är noga insamlad, analyserad och kvalitetssäkrad av våra analytiker. Den kommer både från de stora välkända databaserna men också från inrapporteringar från våra kunder och transaktionsrådgivare. Vi lägger stor vikt att alla ”slutsatser” verifieras av våra transaktionsrådgivare som dagligen jobbar med att köpa och sälja bolag och har en gedigen fingertoppkänsla om marknaden.

Data innehåller historisk räkenskap från bolagsverket, men också marknadens avkastningskrav samt sammanställning av onoterade transaktioner. Tidigare transaktioner har kategoriserat i nio olika huvudindustrier, och sen sub-kategoriserats i ytterligare 36 olika sektorer

Machine-based learning

Leonh utvecklas hela tiden med hjälp av våra användare. Baserat på hur våra användare resonerar och använder tjänsten så lär sig Leonh men hjälp av machine learning hur användare och marknaden tänker, både kortsiktigt men även över tid. Leonh är således ett dynamiskt och konstant utvecklandes verktyg, för att ge våra användare så relevant och uppdaterade information som möjligt om marknaden.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Hur kan jag använda plattformen?

Vår plattform erbjuder användaren möjligheten att värdera privata verksamheter som användaren ska antingen sälja eller köpa ("M&A"). Leonh kan användas som ett verktyg för att räkna fram rimliga budnivåer eller vid underlag för förhandling. Och självklart finns Leonhs personal också redo att hjälpa er genom processen om ni önskar stöd.

Ska du sälja bolag?

Är du entreprenör och ska sälja ditt livsverk, eller har du fått i uppdrag av din styrelse att sälja bolaget du arbetar på? Innan du anställer rådgivare, kontaktar jurister eller inleder dialog med en konkurrent som visat intresse att förvärva er, är steg ett att värdera bolaget.

Ska du förvärva bolag?

Har du planer att göra ett strategiskt förvärv för att skapa tillväxt, eller har ett bolag kontaktat er för att diskutera ett uppköp? Innan du lägger ner tid på att analysera synergier och drömmer dig bort om vad du kan göra med bolagets kundbas, är steg ett att ta reda på vad du behöver betala för bolaget. Leonh kan användas som ett verktyg för att räkna fram rimliga budnivåer eller vid underlag för förhandling. Och självklart finns Leonhs personal också redo att hjälpa er genom processen om ni önskar stöd.

Impairment test

Ingår ditt bolag i en koncern? Har du goodwill på balansräkningen? Då ska du kontinuerligt göra "impairment test" av goodwill för att bedöma eventuella nedskrivningsbehov av goodwillposter som uppstod vid förvärvstillfället. Använd Leonh för att få en oberoende värdering av din verksamhet att presentera för dina revisorer.

Fairness opinion

Använd Leonh när du har fått ett bud på din verksamhet och vill ha ett andra utlåtande för att säkerställa att budet är på en rimlig nivå.

Ibland är det bra (eller till och med ett krav) med en extern oberoende marknadsvärdering av en privat verksamheter, t.ex. som underlag i diskussion med nya delägare, skatteverket, förhandlingar etc. Våra erfarna värderingsmän tar då fram ett gediget och verifierat värderingsutlåtande.

Internt bruk

Ibland vill man bara veta vad ens verksamhet är värd, kanske som underlag i diskussion med anställda som vill bli delägare, i diskussion med styrelse, eller bara av ren nyfikenhet. Leonhs plattform erbjuder ett verktyg för att löpande hålla koll på sin verksamhets värdering.